Hitta hit

Adressen till vår spellokal är:
Havdervägen 2
621 43 Visby
Bridgens hus är gula baracken bredvid!
Infart kan ske från Kolgårdsgatan, närmaste adress där är nr 20