JK - möte 6 verksamhetsåret 2020/2021

Närvarande (per videokonferens): Micke Melander (M.M.), Eva Abragi (E.A.), Björn Sörling (B.S.), Ida Grönkvist (I.G.) och Sven-Anders Eskilsson (S.E.).

PDF-fil

1. Dagordning

E.A. redogör för dagordningen.

  • I.G. väljs till protokollförare.

2. JSM-par

Styrelsen har sedan det senaste JK-mötet beslutat om att ställa in Bridgefestivalen i sommar. Som en följd av det beslut kommer heller inte Falkenbergsveckan att bli av vilket har medfört att det inte längre finns en arrangör för ett eventuellt JSM-par i Falkenberg. JK har den senaste veckan hört sig för angående några alternativa sätt att arrangera JSM-par under sommaren då JK anser att det är viktigt att en live-tävling för juniorer blir av inom en snar framtid; särskilt nu när andra möjligheter till att träffas under sommaren har begränsats. JK konstaterar vidare att Folkhälsomyndigheten till exempel har godkänt ungdomsidrott igen. E.A. föredrar för de alternativ som har dykt upp. JK beslutar att i första hand gå vidare med att arrangera JSM-par under helgen den 17-18 juli 2021 (lördag-söndag) i Stockholm, alternativt den 19-20 eller 24-25 juli. E.A. får i uppdrag att ta kontakt med Sankt Eriks bridgeklubb för att snabbt utreda möjligheterna för dem att arrangera ett mästerskap under denna period.

3. Mentorsprogrammet

E.A. berättar om de styrelsemöten m.m. som arrangerats i Örebro där hon introducerade mentorsprogrammet. Denna introduktion har lett till ett antal ytterligare anmälningar på mentorsidan. Även de första anmälningarna från juniorer har kommit in. JK hade tänkt sig att lansera projektet bredare under Bridgefestivalen men får nu tänka om. En artikel kommer att publiceras i Svensk Bridge inom kort. B.S. har sedan tidigare fått i uppdrag att förse denna med information om projektet. B.S. får vidare i uppdrag att återkoppla till de mentorer som har anmält sig till programmet hittills. JK enas om att rikslägret i höst kan vara en bra plattform för att lansera programmet för juniorerna.

4. Riksläger 2021

Sedan JK:s senaste möte har en förfrågan om att arrangera juniorläger gått ut till BK Albrekt i Varberg som har uppgett att de är positiva till att arrangera. JK för en diskussion om datum för lägret och fattar sedan följande
BESLUT:Rikslägret 2021 ska hållas runt den 29 oktober–1 november 2021. De exakta datumen kommer att beslutas i samråd med arrangören BK Albrekts.
Fortsatta kontakter med BK Albrekts angående bl.a. tävlingsledare och boende kommer att bli nödvändigt.

5. Information

  • Inofficiella Junior-NM arrangerades online den 29–30 maj 2021. I U26-laget gjorde bl.a. Erik Hansson, Castor Mann, Andreas Abragi och Alexander Sandin debut och gick segrande ut ur tävlingen. I U16 debuterade bl.a. Joakim Johansson, Filip Asplund Sivelind, Svante Norling och Majken Wedin jämte mer rutinerade lagkamrater och knep ett hedrande silver. Stort grattis från JK!
  • M.M. föredrar för hur festivalprogrammet för Bridgefestivalen online kommer att se ut för juniorerna. Programmet kommer påminna mycket om det ordinarie spelprogrammet, vilket bl.a. kommer innebära att morgonbronstävlingar kommer att spelas dagligen som är gratis för juniorer att delta i. Även Chairmans Cup kommer att vara gratis för juniorlag som också kommer att tävla om ett eget pris i tävlingen. Den internationella juniortävling som skulle ha hållits i början på veckan kommer att arrangeras på RealBridge som en endagarstävling. Mer information om spelschemat följer inom kort.
  • Priser i form av tävlingsspel med juniorer under Bridgefestivalen för att se hur detta kan lösas nu när Bridgefestivalen inte blir av.
  • På grund av ändrade rutiner kring personuppgiftshantering beslutar JK att inte längre lämna in och bevara belastningsregisterutdrag från de personer som vill arbeta med junioraktiviteter. Dessa personer kommer istället att få visa upp ett belastningsregisterutdrag, varpå JK/Förbundet för ett register över vilka som har gjort detta.

6. Nästa möte

Nästa möte bokas till den 31 augusti 2021 kl. 19.00.

7. Utvärdering

JK för en utvärderande diskussion om sitt arbete och framtiden m.m.

/Ida Grönkvist