JK - möte 5 2020/2021

Den 3 maj hade JK sitt femte möte för verksamhetsåret 2020/2021. Här följer hela mötesprotokollet i pdf-fil samt därefter en kortare sammanfattning.

PDF-fil

1.JSM

Vi avvaktar styrelsens beslut om det går att genomföra årets Bridgefestival eftersom det också avgör Falkenbergsveckans öde. Blir det ena av så blir det andra av, och då har vi också en värdklubb för JSM.
Alla praktiska frågor är förberedda och lösta så får vi klartecken är vi startklara. Om festivalen ställs in p.g.a. fortsatt pandemi diskuterar vi andra lösningar vid nästa möte med JK den 7/6. Både en plan B och en plan C kan vara aktuella.

2.Mentorsprogram

JK håller på att ta fram ett mentorsprogram för juniorer som vill ha en mentor. Erbjudandet kommer i första hand att riktas till nya juniorer. Just nu håller vi på att försöka samla ihop en grupp erfarna spelare som vill vara mentorer. Vi hoppas på många frivilliga så att det ska gå bra att matcha rätt junior med rätt mentor. Om festivalen blir av presenterar vi det mentorsprogrammet vid den Frukostklubb som JK kommer att hålla och inbjuder till samtal och utbyte kring detta. JK jobbar också på att det ska bli en artikel om detta i höstnumret av Bridge

För fylligare information och fler punkter på dagordningen hänvisar vi till protokollet i PDF-fil

Eva Abragi