Seedning av lagen i SM Semifinal

Ranking-, handikapp- och mästarpoäng ligger till grund för seedning till semifinalens 10 heat.

Startfältet i semifinalen består av 60 lag som ska placeras i 10 heat (A-J). Placeringen genomförs genom seedning för att skapa så balanserade heat som möjligt. Varje heat ska innehålla 6 lag.

Lag rankas på basis av tre kategorier: mästarpoänginnehav, rankingpoänginnehav och nationellt handikapp. Laget har därmed ett medelvärde inom varje kategori. De till semifinalens anmälda lag sorteras i rangordning inom varje enskild kategori, varvid en placeringssiffra inom varje genereras. Dessa summeras för respektive lag, varefter laget med lägst summa är det främst rankade laget, laget med högst summa det sämst rankade laget.

Vid lika summa är särskiljningsordningen: rankingpoäng därefter mästarpoäng och sist handikapp. Utländska spelare kommer att tilldelas ett fingerat värde motsvarande deras spelstandard . En referensgrupp bestående av 5 elitspelare kommer att användas för värdering av de enskilda utländska spelarna inom varje kategori.

Den genererade placeringssiffran används vid seedningen där placering 1-10 hamnar i heat 1-10, sedan omvänd ordning 20-11, vidare 21-30 och så vidare.

Ett heat får inte innehålla fler än två lag från samma distrikt. Om det redan finns två lag från samma distrikt i ett heat förskjuts placeringen med ett steg och byts med det lag som hade denna placering innan. Eventuell korrigering kan bli nödvändig då lagets ranking är den faktor som väger tyngst.

Seedningen genomförs av huvudansvarige tävlingsledare Ryszard Sliwinski tillsammans med administratör Linnea Edlund. När placeringen i respektive heat är färdigställd kommer den att publiceras på följande sida Tabeller semifinal 2021

seedningplacering-smsemi-utan_spelare.xlsxSe kommentarer i excel-filen för förklaringar.