Juniorträning på BBO

Per Leandersson har slutat som juniorkapten, men vill här göra reklam för ett trevligt och mycket bra danskt initiativ där de vill öka träningen över nationsgränserna för juniorer med landslagsambitioner.

Juniorer, som ni kommer att läsa er till så är det mycket viktigt att ni anmäler er och spelar klart det som är påbörjat.

För att en framtida kapten ska få bra beslutsunderlag är det önskvärt att man spelar med den partner man avser att satsa med till nästa mästerskap. Den som gör analyser efter spelet kommer så klart också att få plustecken i massor. Kanske går det inte varje vecka att få etablerade par men det är ambition, sen kan man ju testa nya partners i början. En annan sak som kan vara bra är om etablerad U26:a spelar med yngre i utbildningssyfte.

Hela vårt U21-lag har blivit U26 och delar av U16 har blivit U21. Det är alltså en stor utmaning vi står inför. I U16 behöver vi några nya namn som kan hänga på. 1 års träning tror Per kommer att räcka långt.

Frågorang BBO-spelet skickar ni till Morten enligt nedan.

BBO training for Juniors, Girls, Youngsters and Kids

PDF-fil för utskrift

Every Tuesday evening from September 8th 2015.

3 small tournaments from about 19:00 CET, 20:00 CET, and 21:00 CET.
All tournaments are free and there are no prices. It’s just practicing, but it’s still serious and we play in a friendly atmosphere. The normal players here are preparing to play in the national team. Any way there are no other requirements than these:

  • You can play the boards within normal time
  • Once you enter a tournament, you play it to the end

In order to play, you have to pre-register at the TD. Only pre-registered players can enter the tournaments. You can pre-register by sending you BBO name to the Danish TD on, Facebook “Morten Rasmussen Bune” or on BBO “Deeep”.
Please note that after pre-registration you still have to sign up for every single tournament, you wish to play. All the tournaments are named “Junior training (private)”.

Happy training and see you on BBO