Ordförandeskife i JK

Inför nytt verksamhetsår byter JK ordförande.

Eva Abragi, Stockholm, har beslutat frånträda sin post som ordförande i Juniorkommittén (JK) efter nästan tre år. Erik Fryklund, Linköping, tar över ordförandeskapet.

Under Evas tid i JK har denna nästan avsomnade kommitté blivit synnerligen aktiv. Ett aktivitets-årshjul har skapats, åtskilliga läger organiserats och genomförts, ett mentorsystem för juniorer har sjösatts och inte minst har säkerhetstänket kring junioraktiviteter skärpts avsevärt.

Ett stort tack går till Eva som kvarstår i förbundsstyrelsen och även i styrgruppen för projektet ”SOS Junior”.

Erik Fryklund är 35 år gammal, men är ung nog att ha tydliga minnen från sin juniortid. Han har gedigen erfarenhet på detta område i allt från läger till landslag, och arbetar oftast som bridgelärare, bl a i SBF:s onlinekursverksamhet.

Vi önskar Erik stort lycka till med den fantastiskt viktiga uppgiften att hjälpa och stödja juniorverksamheten i Bridgesverige!

Såväl Eva som Erik skriver i det nummer av tidningen Bridge som kommer ut om någon vecka.