Veteranlaget till OS

Uttagningen av det veteranlag som ska representera Sverige vid OS i Wroclaw 3-17 september är nu klar.

Laget blir:
Sven-Åke Bjerregård - Anders Morath
PG Eliasson – Johnny Östberg
Björn Wenneberg – Göran Selldén

Det är samma lag som så förtjänstfullt tog silvermedaljer vid VM i Chennai i höstas.
Carina Wademark blir coach med undertecknad som kapten.

I mina tankar inför uttagningen har dessutom främst Leif Trapp och Gunnar Elmroth förekommit.