Mixeduttagningar 2024

2024 är det dags för EM igen. Denna gång spelas EM Mixed i danska Herning 28 juni – 4 juli.

Intresseanmälan att delta i uttagningarna sänds till Pär Ol-Mårs via e-post par@ol-mars.se eller telefon 070-229 79 53 senast måndag 22 januari 2024. Anmälan sker i lag omfattande fyra personer. Mer information finns på denna sida…

Det är i princip fritt att anmäla sig, men UK förbehåller sig rätten att godkänna lag för deltagande. Det går inte längre att direktanmäla sig på hemsidan, men de lag som redan anmält sig, på hemsida eller till Pär, kan betrakta sig som godkända deltagare. Hemsidan kommer att uppdateras fortlöpande med nytillkommande lag.

Resultat från Mixeduttagningen 26-28 januari 2024
Mixeduttagning nyhet inför | Tabell och IAF Mixed | Uttagning

Uttagning

Det segrande laget tas ut intakt. UK tar, i samråd med segrande lag, ut ett tredje par.
Val av tredjepar ska styras av tidigare resultat, erfarenhet och samspelthet samt resultat i uttagningstävlingen, dock kan tredjeparet utses utanför de par som deltagit i uttagningarna om starka skäl för detta föreligger.

Par är odelbara. Om en spelare i ett par i det segrande laget förklarar sig inte kunna/vilja spela EM kan inte ny spelare ta dennes plats. Följande principer gäller om så skulle ske:

• En spelare/ett par i segrande lag drar sig efter uttagningarna ur: Kvarvarande par tas ut liksom det par i det andraplacerade laget med bäst IAF-resultat. Tredje par tas ut av UK enligt principer som beskrivs ovan.
• En spelare i vardera paret i segrande lag drar sig ur: det andraplacerade laget tas ut i sin helhet. Tredje par tas ut av UK enligt principer som beskrivs ovan.
• Avstår hela det vinnande laget sina platser går erbjudandet till det andra placerade laget och även då väljs ett tredjepar enligt principer som beskrivs ovan..

För Uttagningskommittén
Pär Ol-Mårs / Martin Löfgren