Heat C

14 Göteborgs BF Sjöman med båt
14 Göteborgs BF Sjöman med båt
Carl Ek [5294]
Göran Rydell [13057]
Ingvar Grahn [5064]
Harald Sjöman [8915]
Roger Andersson [4855]
Rudi Knutson [4857]
18 ÖMBF Måne
18 ÖMBF Måne
Eva Wilander [87253]
Maud Kylinger [31298]
Åke Lindblad [87652]
Nils Westling [28355]
VP
17,89
2,11
IMP
91
44
Första halvlek
Göran Rydell
Harald Sjöman
Rudi Knutson
Roger Andersson
70
18
Åke Lindblad
Maud Kylinger
Nils Westling
Eva Wilander
Andra halvlek
Göran Rydell
Harald Sjöman
Rudi Knutson
Roger Andersson
21
26
Åke Lindblad
Maud Kylinger
Nils Westling
Eva Wilander