Kalmar Dambridge

Du betalar spelet med spelkort. Självklart kan du även betala kontant som tidigare men vi rekommenderar starkt det nya systemet. Du köper genom att sätta in 50 kr/spelkort på Bankgiro 388-1802 så får du spelkorten vid nästa speltillfälle.

Medlemsavgift: 
430 kr