Ny folder för juniorrekrytering

Juniorkommittén har tagit fram en ny folder för juniorrekrytering i A5 format.

Fr.o.m. i början av nästa vecka går foldern att beställa mot portokostnad från Bridgeförlaget
Den kan även laddas ned eller skrivas ut på egen skrivare här eller via verktygslådan punkt 8:13.