Lightner gav IMPs!

I rond fem av öppna JVM lag kvalet utspelades följande bricka då Zlatan mötte kinesiska Zhihaole.

Öppna JVM Lag
Opatija, Kroatien,
2015-08-25
K7
EDkn8
93
D6532
E62
6
Dkn5
Ekn10874
Dkn83
K75
E108762
10954
109432
K4
K9
Nord
Öst
Syd
Väst
4X -1
Väst giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Ekenberg
Huang
Hult
B Chen
Pass
2 1
Pass
2 2
Pass
2
Pass
3NT
Pass
Pass
Dbl 3
4
Dbl
Pass
Pass
Pass
111-16, 5+ klöver (Precisionsklöver)
2Relä, högfärgsfråga
3Spela ut klöver partner, Lightnerdubbling!

När Hult lightnerdubblade ville Syd inte längre försöka sig på att spela 3NT och valde klokt att retirera till fyra hjärter som var en mycket spelbar utgång OM det inte vore för det faktum att trumfen satt 5-1 mot i försvaret.

Hult spelade ut sin trumfhacka, spelföraren vann på handen och stal per medelst omgående en klöver i bordet (Ekenberg avblockerade sin kung). Därefter följde spader till kung och ess varpå Hult som inte hade några fler trumf såg sig nödgad att vända med spader till bordets dam.

Spelföraren tog för damen och provade spaderknekt, med rutersak, som stod. Ruteress, ruterstöld följt av en klöverstöd och tre trumfstick innebar en bet och 100 till Ö-V. Om spelföraren stått kvar i tre sang dubbelt hade klöverkung följt av klöver omgående lett till två bet!

På andra bordet öppnade Nord med en klöver som kunde vara kort. Då valde T. Chen att kliva in med två klöver som Syd upplysningsdubblade. Tre pass avslutade snabbt budgivningen.

Daniel Gullberg spelade där ut spaderdam som gick till spelförarens ess. Klöver till kung och klöver till mask följde när Syd sakade ruter nedifrån. Spelföraren provade då en ruter till kung som stod, här hade Gullberg kunnat gå i med esset för att notera två bet, men när så inte skedde resulterade det hela i att försvaret vann två spader, en hjärter, en ruter, klöverdam och tog en ruterstöld för en bet! 200 in till de svenska gav sammanlagt 7 IMP i en match som slutade 31-1 till Zlatan.