Bra försvar!

En av nycklarna för att lyckas bra i bridge, förutom att spela ut rätt är definitivt att spela bra försvar. Här visade Mikael Rimstedt prov på hur det ska göras!

JVM Par
Opatija Kroatien,
2015-08-21
85
873
K543
kn642
E4
EDkn5
D976
ED9
K7632
K92
8
K753
Dkn109
1064
Ekn102
108
Nord
Öst
Syd
Väst
3NT =
Öst giv
N-S i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Coenen
Ola Rimstedt
Lucassen
Mikael Rimstedt
1
1
1NT
Pass
3NT
Pass
Pass
Pass

Det något ”lighta” spaderinklivet var tillräckligt för att styra Ola rätt i utspelet, spaderåtta spelades ut. När spelföraren begärde lågt från bordet gjorde Mikael exakt detsamma och lät spelföraren vinna för spadernio på handen. Mikael visste ju att spelföraren högst sannolikt kommer att maska två gånger i bordet, i såväl hjärter som klöver varvid han kommer att ha kontroll på hur försvaret ska spelas.

Spelföraren provade sin hjärtermask som förlorade till Syds kung. Syd fortsatte nu med spadertvå (Lavintahl) för att markera för partnern om han kommer in att det är klöver han ska vända med för att han ska komma in igen… Spelföraren vann för spaderess och provade rutermasken, som heller inte den gick bra. Det tog Ola Rimstedt ca 0.03 nanosekunder att vända med en klöver varvid spelföraren var chanslös att kunna få ihop mer än nio stick.

Om Mikael tar för spaderkung i stick ett har spelföraren det tempo som krävs för att enkelt bärga ett övertrick.

Avslutningsvis: Här kommer en övningsuppgift för de som vill spela dubbel-dummy och gillar problem. Det finns ett sätt att ta tio stick som spelförare, även om Syd duckar i spader i stick ett. Hur spelar man då efter att ha vunnit på spadernio?