JSM ska spelas i Sverige

På försök har JSM lag och JSM par spelats i samarbete med Danmark och deras JDM.

Bakgrunden till försöket var ett möte mellan juniorprojekten i respektive land där Danmark lyfte frågan om det, mot bakgrund av det låga deltagarantalet i juniormästerskap på båda sidor sundet, skulle vara tänkbart med ett samarrangemang mellan JSM och den danska motsvarigheten JDM, i såväl par som lag.
Det beslutades om att spela två tävlingar, ett lag- och ett parmästerskap och att det därefter skulle göras en utvärdering.

JSM lag spelades 2017 i Varberg med 12 lag, varav 7 svenska lag.
Tidigare mästerskap: 2014 - 7 lag, 2015 - 9 lag och 2016 - 7 lag.

JSM par spelades i Köpenhamn med 18 deltagande par, varav 8,5 par från Sverige.
Tidigare mästerskap: 2014 - 13 par, 2015 - 13 par och 2016 - 15 par.

En utvärdering har nu gjorts.
Efter att ha tittat på deltagarantalet samt pratat med en del juniorer har juniorkommittén, TK och styrelsen fattat beslut om att JSM i framtiden ska spelas på svensk mark.
Danmark är mycket välkomna att deltaga i Sverige, men kan precis som tidigare inte bli svenska mästare.