Norrköping - Skolbridge skapar glädje

Göran Forss berättar att de nu är i full gång med juniorprojektet på den första skolan i Norrköping - Hagaskolan.
Norrköpingsbridgen har drygt 15 vuxna med i skolgruppen, 6 av dem var med vid det första tillfället med minibridge.

Varje tisdag befinner de sig på Hagaskolan för att spela minibridge med eleverna under lunchen. Det kommer många ungdomar dit som tycker det är roligt att spela kort. Förhoppningen är att få en grupp som väljer bridge som Elevens val till vårterminen.
Många frivilliga har ställt upp för klubben och den som håller ihop det hela är Christer Weidenblad.

Ett riktigt roligt projekt tycker alla inblandade!