Hallå bridgesverige!

Lördag 7 oktober var det riksstämma vilket resulterade i att jag, Linus Dahlström, valdes in som styrelsesuppleant. Vid det konstituerande mötet fick jag ansvar för juniorverksamheten.
Mitt första uppdrag blev att skapa en juniorkommitté som initialt består av Per Leandersson, Jan Malmström och undertecknad. Micke Melander är adjungerad från personalen på förbundet. Genom att skapa en kommitté med fokus på juniorer tror vi oss kunna skapa bättre förutsättningar för ett övergripande och långsiktigt arbete i denna mycket centrala fråga.

Viktiga bitar för kommittén kommer att vara:

• Rekrytering av nya juniorer
• Framtagande av kursmaterial och övriga hjälpmedel för främst juniorer
• Övergripande ansvar för läger- och tävlingsverksamhet på juniorsidan

Protokoll från det första juniorkommittémötet
Spela minibridge via din Smartphone

I dagsläget har vi fått igång juniorverksamhet på ett antal platser runt om i landet, men vårt mål är att ännu fler ska ansluta. Om du eller någon du känner är intresserad så anmäler man sig till projektet via instruktioner på denna sida.

När din klubb/distrikt väl är med i projektet kommer ni att komma i kontakt med förbundets ”juniorpärmen” som är framtaget för att guida dig/er rätt. Den innehåller material för rekrytering, hur man kontaktar skolan, pedagogisk handledning, argument för bridgens positiva effekter samt mycket mer. Just nu finns materialet bara i digital form men så snart det finns något som liknar en färdig pärm kommer denna att läggas ut även i analog form för de projekt som är igång.

Linus Dahlström
Juniorkommitténs ordf.