Elevens val i Djursholm

Stockholm är ett distrikt som deltar i juniorprojektet.

Stockholms BF, Norrorts Bridge, Vasaskolan i Djursholm, har startat upp ”Elevens Val” Minibridge.

28 (30) glada, nyfikna, frågvisa, otåliga, fokuserade-ofokuserade, härliga sjätteklassare hade första lektionen i början av september. Björn Wenneberg, som arbetar på skolan, är läraren som tillsammans med tre handledare, Göran Hermanson, Thomas Kvist och Marie Andrén, hade första introduktionen i bridge- minibridge.
Två –tre brickors sangspel! Många väldigt entusiastiska och fokuserade! Några träkarlar tappade tålamodet lite….
En timme går väldigt fort i 12-åringars närvaro…!
Frågorna är inte riktigt alltid de man förväntar sig: Finns det särskilda bridgeskor?

Sjutton torsdagar med ”elevens val” 60 min/lektion. I mitten av januari 30 nya elever. Planen är att vi ska erbjuda de elever som går HT minibridgekurs en fortsättning på vårterminen.

Utöver detta har Christina Truuberg, i Stockholms BF regi, genom ”Bridge för alla” genomfört informationsträffar på ett par gymnasieskolor i Täby.
Där bjöds in till ”provapåspel” minibridge i Norrorts Bridge lokaler på fredagar efter kl 16.

Fortsättning följer..!