Skolbridge i Varberg

Varberg är en av de orter som deltar i juniorprojektet.

I Varberg pågår skolbridge på tre skolor

  • En mellanstadieskola, Bockstensskolan, där är vi på fritidshemmet varje tisdag efter skolan under cirka en och halvtimme.
    Det är tredje året som vi är där och i år är aktiviteten öppen för alla elever som går på skolan.
    Vi spelar MiniBridge på tre bord, men våra erfarenheter säger att antalet kommer att öka när vädret blir allt sämre.

  • Två högstadieskolor, Håsten och Trönninge, där vi är med som ett av programmen i Elevens Val. För närvarande har vi två grupper om 16 och 20 elever.
    Vi lär dem MiniBridge efter SBFs nya material. Vi har dock mer fokus på metodiken än speltekniken, då vi endast har fem gånger på oss, sedan är det omval.

På klubben har juniorerna sin egen aktivitet varje söndag kl 15:00, då håller vi på i cirka tre timmar. Under dessa timmar försöker vi anpassa träningen till juniorernas utveckling.

/Janne Malmström