Truppläger Varberg - Tack!

Som framgår på annan plats avhölls juniorlandslagstruppens vårläger i Varberg i Valborgshelgen.