JSM + JDM = Sant

Under Bridgefestivalen 2016 ägde ett möte rum med den s k Juniorlådan.
Detta var ett möte mellan de svenska representanterna Janne Malmström och Martin Löfgren (tillika juniorlandslagskapten), och deras danska motsvarighet med Morten Bilde i spetsen.

Danskarna lyfte då frågan om det, mot bakgrund av det låga deltagarantalet i juniormästerskap på båda sidor sundet, skulle vara tänkbart med ett samarrangemang mellan JSM och den danska motsvarigheten JDM, i såväl par som lag.
Helst arrangerat på en ort belägen med bra förbindelser mellan Sverige och Danmark, således västkusten – och helst Varberg, med färjeförbindelse till Grenå – om vi håller oss till den svenska sidan sundet.

De svenska deltagarna på mötet hade förstås inget beslutsmandat, men lovade att bolla frågan till SBF TK, med medskicket att man ställde sig positiva till förslaget.

Då tiden var för knapp för parmästerskapet hösten 2016 meddelades Danmark att siktet ställdes in på lagmästerskapet i maj 2017 som det första samarbetsobjektet.

Som ett första test för utvärdering arrangeras nu JSM och JDM Lag i Varberg 20-21 maj.
Se inbjudan på denna sida