Intresseanmälan - Klubbar och Distrikt till Juniorlådan

Anmälda klubbar
BK S:t Erik, Stockholm
BK Albrekts, Varberg
Karlstads BK
Norrköpingsbridgen
Norrorts bridge, Stockholm
Laholms BK
Lerums BK, Göteborg
Rimbo
Uppsalabridgen

Under hösten 2015 startades en mer aktiv debatt kring hur Svenska Bridgeförbundet ska kunna rekrytera fler juniorer. Initiativtagare var Martin Löfgren och den svenska juniorlandslagstruppen. Allt sedan dess har Martin rekryterat en projektgrupp och startat arbetet. I samband med årets distriktsträff presenterade gruppen vad man gjort och bjöd samtidigt in distrikten till diskussion för att ta projektet till nästa steg. Just nu står ”Juniorlådan” inför tre saker:

• Att rekrytera klubbar/distrikt som aktivt vill ingå i projektet.
• Att skapa ett marknadsföringsmaterial som gör det lätt att initiera ett samarbete med olika intressenter.
• Att skapa ett gemensamt undervisningsmaterial som har sin grund i MiniBridge

Ansök om att vara en klubb/ett distrikt som ska driva Juniorlådan

Deltagarna på distriktsträffen var helt eniga om att det är viktigt att de som ska var med i projektet bör uppfylla ett antal kriterier för att det ska bli lyckat. Satsningen kommer att vara omfattande och ske över flera år, det kommer att krävas ett rejält engagemang.
Nedan följer en uppräkning som distriktsrepresentanterna arbetade fram och som vi vill att ni arbetar igenom när ansökan görs.

• Lokal/Teknisk Standard: Det är inte ett måste men en fördel är om klubben som söker har en fast lokal där borden alltid står framme. Inget 100 % krav men ett starkt önskemål. Därtill kommer projektet att bli mer lätthanterligt om det finns tillgång till WiFi, bridgemate och annan teknisk utrustning i utbildningslokalen.

• Kontaktpersoner: Till stor del kommer projektet att handla om att komma in i skolans miljö. För att nå dit så är det önskvärt om ni har kontakter med både lärare och skolledare för att underlätta processen. Samtidigt ska vi inte helt stirra oss blinda på skolor, det kan lika gärna handla om idrottsklubbar eller fritidsgårdar.

• Utbildningsteam: Ett projekt med endast en person på en ort är inte hållbart. Här måste det till ett helt team av personer som kan hjälpa till med undervisningen och det som ska göras kring undervisningen. Det finns inget krav på bridgeskicklighet, ålder eller liknande. God pedagogik och engagemang är viktigare. Ett utbildningsteam med varierande bridgekunskap, ålder o.s.v. är förmodligen en bra kombination.

• Material: Det ska finnas ett centralt material som används över hela landet. Dessutom ska materialet vara anpassat efter ålder. Klubbens ansvar är att förmedla materialet och inte att ta fram det. Återkoppling kommer dock vara mycket centralt för att stärka utbildningsmaterialet.

Vi ser gärna också

• Att det finns en nära koppling mellan klubb och distrikt
• Att man jobbar aktivt med det som erbjuds av SISU
• Att man arbetar aktivt med att förankra bridge på så många platser som möjligt i sin närhet. Gärna genom olika former av media där man tänker utanför traditionella vägar.

Ansökan

Ansökan görs av klubb och distrikt gemensamt där ett distrikt kan ha/gärna har flera klubbar som arbetar parallellt.
Ansökan skickas till kansliet@svenskbridge.se
Sista ansökningsdag 15 oktober

Nästa steg

Efter att Klubbar och Distrikt har blivit utsedda kommer vi så snabbt som möjligt att ha ett möte där vi gemensamt diskuterar den vidare processen. Ambitionen är att arbeta med Skype eller liknande lösning för att förenkla våra möten.

/Juniorlådan – För flera juniorer