Regler

  1. Alla nordiska bridgejuniorer som är medlemmar i sitt lands Bridgeförbund är välkomna. Junior som ännu inte är medlem är välkommen att bli det.
  2. Deltagare förbinder sig att följa de regler och riktlinjer som gäller under lägret. Om detta inte görs kan det få konsekvenser från varning till hemskickande från lägret.
  3. Inga droger är tillåtna.
  4. Spel om pengar mellan deltagare är inte tillåtet.
  5. Rökning är endast tillåten utomhus på anvisade platser.
  6. Då vissa av deltagarna är under 18 år dricker vi inte alkohol under lägret. Detta gäller samtliga deltagare och ledare.
  7. Deltagare får inte lämna hotellet utan tillstånd från ledare.
  8. Deltagare förväntas delta under alla obligatoriska programpunkter.
  9. Deltagare är ersättningsskyldiga för kostnader som uppstår på grund av vårdslöshet eller skadegörelse.
  10. Under tävlingar spelar alla deltagare med den partner hen blir tilldelad, ibland en person från ett annat land än sitt eget.