Styrelse

Namn Roll Kontakt
Mia Breding Ordförande 070-265 11 39
>>e-post
Olle Axne Vice ordförande 070-5506430
treeab.olle@comhem.se
Kenneth Fredriksson Sekreterare 070-6466217
>>e-post
Hugo Nilsson Kassör 072-733 99 69
>>e-post
Bo Jonsson Ledamot 070-698 78 21
>>e-post
Tomas Hörnfeldt Ledamot 070-603 88 63
>>e-post
Ingrid Roth Ledamot 073-675 78 64
>>e-post
Göran Kullberg Ledamot 070-257 16 44
>>e-post
Kjell Starlander Suppleant 070-676 30 69
>>e-post
Gunnar Elmroth Suppleant 070-229 47 56
>>e-post

ÖVRIGA

Namn Roll Kontakt
Leif Trapp Revisor >>e-post
Sven-Erik Hallkvist Revisor >>e-post
Carina Hallkvist Revisorssuppleant >>e-post
Yvonne Elg Revisorssuppleant >>e-post
Jöns Johansson Valberedning >>e-post
Kennet Nilsson Valberedning >>e-post