Stadgar

Svenska Bridgeförbundets stadgar och exempel för klubbar finns här

Stadgar för JHBF bifogas här nedan (fastställda och ändrade på årsmötet 2020) liksom fastlagda stadgar för ”Gösta Wallins minnesfond för främjande av ungdomsbridgen i Jämtlands län”

stadgar_for_jhbf_200928.pdfStadgar för JHBF, fastställda 28/9 2020
stadgar_jhbf.pdfTidigare Stadgar, fastställda 19/5 2018
wallinstadgar.pdfStadgar Wallins minnesfond