Klubbnyheter

Årsmöte 2024-02-23

Härmed kallas alla medlemmar i BK Örjan
till årsmöte i lokalen.

fredagen den 23 februari 2024
klockan 12.00

Motioner skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast
16 feb. 2024

Härmed kallas alla medlemmar i BK Örjan
till årsmöte

fredagen den 24 februari 2023
klockan 12.00

Motioner skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast
17 feb. 2023

Styrelsen BK Örjan

Härmed kallas alla medlemmar i BK Örjan
till
årsmöte
fredagen den 25 februari 2022
klockan 12.00.

Motioner skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast
18 feb.2022

Styrelsen BK Örjan

På grund av rådande Corona läget har styrelsen i BK Örjan beslutat att göra ett speluppehåll mellan 21 januari till 18 februari.

BK Örjan

hälsar dig hjärtligt välkommen
tillbaka till spel vid de gröna borden.

Vi startar fredagen den 13 augusti 2021.

Årsmöte kl.12.00
Bridgespel kl.13.00

Vi firar spelstarten med tårta.

Nu har ett nytt år startat men tyvärr är pandemin högst aktuell och verksam och vi får samlas max 8 personer.
Därför skjuter vi på årsmöte tills vidare och återkommer senare med datum för årsmöte och eventuellt bridgespel.

Alla i vår klubb längtar säkerligen tillbaka till de gröna borden.

Hösten står och knackar på dörren, skolorna börjar och många återgår till arbete.
”Klicka på texten.”

Styrelsen i BK Örjan har beslutat att göra ett speluppehåll
fr.o.m. 20/3 p.g.a. Coronaviruset.
Uppehållet gäller tills vidare.

Detta är BK Örjan nya hemsida.