Årsmöte BK Örjan

Härmed kallas alla medlemmar i BK Örjan
till
årsmöte
fredagen den 25 februari 2022
klockan 12.00.

Motioner skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast
18 feb.2022

Styrelsen BK Örjan