Årsmöte 2023-02-24

Härmed kallas alla medlemmar i BK Örjan
till årsmöte

fredagen den 24 februari 2023
klockan 12.00

Motioner skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast
17 feb. 2023

Styrelsen BK Örjan