Förtjänsttecken

Instiftades 1979
Utdrag ur stadgarnas § 3

UBF:s förtjänsttecken utdelas av distriktsstyrelsen. Klubb får föreslå lämplig kandidat, varvid redogörelse lämnas om arten och omfattningen av den verksamhet som föreslagen person utövat.
För erhållande av förtjänsttecken gäller att personen utfört ett omfattande och förtjänstfullt arbete för distriktsförbundet eller klubb inom distriktet. Vanligtvis krävs minst sju års aktivt arbete.

År # Namn Klubb
2021 30 Kjell Simonsson Rimbo BK
2020 29 Rein Jakoby Uppsalabridgen
2020 28 Bengt Rosén PBF Uppsala
2018 27 Lennart Eriksson Östhammars BK
2017 26 Ahto Uisk Uppsalabridgen
2015 25 Lennart Schenning Enköpings BS
2015 24 Kerstin Schenning Enköpings BS
2015 23 Bertil Tollbom Sigtuna BS
2015 22 Marito Karlsson Uppsalabridgen
2014 21 Ryszard Sliwinski Uppsalabridgen
2010 20 Sveinn Bjarman Upsala BS
2008 19 Jonas Broberg Enköpings BS
2004 18 Torgny Svensson Upsala BS
2003 17 Rolf Westman Upsala BS
2000 16 Olle Morell BK Fyris
1997 15 Kerstin Andersson Gamla Uppsala BS
1996 14 Håkan Magnusson Gamla Uppsala BS
1991 13 Martin Löfgren Upsala BS
1990 12 Ivar Holmquist BK Fyris
1987 11 Sven-Olov Bäcker BK Bylingen
1987 10 Rolf Jutoft Östhammars BK
1984 9 Birgit M Englund Knivsta BS
1984 8 Inge Corse Knivsta BS
1983 7 Sten Moberg BK Fyris
1983 6 Harry Liljeros BK Fyris
1982 5 Ulf Thorsson Upsala BS
1980 4 Börje Persson Upsala BS
1980 3 Sture Sporre Hallstaviks BS
1979 2 Christer Andersson BK Fyris
1979 1 Henning Jonsson SJ Kamraterna BS

(avliden)