Brickläggning

UBF har en brickläggningsmaskin och tillhandahåller lagda brickor för barometrar och vanliga partävlingar. Bricksamling tillhandahålls på USB-minne eller via fil som mejlas för import i programmet Ruter. Transport går oftast att ordna. För mer information och beställning kontakta:
Ivar Holmquist, 018-55 42 43, Ivar Holmquist

Priset per bricka är två (2) kronor per exemplar för klubbar anslutna till UBF, och 2:50 för ej anslutna klubbar (i mån av möjlighet).

Vi är tacksamma för ett snabbt återlämnande av spelade brickor då det ibland kan bli brist, framför allt i samband med stora tävlingar.

Betalning för lagda brickor hanteras via klubbarnas ruterkonto. Avräkning sker två gånger per år.

Information till klubbarna angående prishöjning, augusti 2016

Sammanställning över lagda brickor.