UTBILDNING

F n pågår en kurs i MiniBridge med 15 elever.