Kallelse till årsmöte 11 februari 2024

Du kallas härmed till årsmöte söndagen den 11 februari 2024 kl. 13:00 i bridgeklubbens lokaler, Nygatan 5 B, Strängnäs.

Dagordning bifogas. Övriga handlingar kommer att vara tillgängliga på vår hemsida i god tid före mötet.

Välkommen!

2024-01-16 Styrelsen