Styrelse

Namn Roll Kontakt
Margareta Sjöberg Ordförande 070-5591395
>>e-post
Marie Nylin Vice ordförande Klubb- och medlem/webb 076-7767239
>>e-post
Malcolm Campbell Kassör 070-833 45 30
>>e-post
Gunila Langius Sekreterare 070-858 17 98
>>e-post
Mi Andrén Klubb-och medlem 073-3898899
>>e-post
Erik Wall Ansvarig Junior och Senior 076-1968077
>>e-post
Karl Persson Tävling, ansvarig Utbildning, distriktstävlingsledare, tävlingsledare 073-3898899
>>e-post
Johnny Östberg Tävling/Informationsansvarig, tävlingsledare 073-964 13 28
>>e-post