UTBILDNING

Tävlingsledarutbildningar

Stockholms Bridgeförbund anordnar tillsammans med Upplandsdistriktet Tävlingsledar- och Ruter/bridgemateutbildningar

Under våren planeras Tävlingsledarutbildning 1 och 2 samt Ruter/bridgemateutbildning

Kostnad: Utbildningen är gratis

Anmälan görs till Kalle Persson, kalle.bridge@gmail.com
mobilnr: 073-080 89 07

Kalle Persson, tävlingskommittén
Stockholms BF