DM Par Open

DM-finalen avgörs 18 april 2021 och går i år på BBO. Inget kval arrangeras utan alla är fria att anmäla sig direkt till DM finalen.

RESERVER M M
Ett par är kvalificerat till SM Final (i SM Par Open:
även Semifinal), om spelarna spelat tillsammans
under minst en etapp, och inte samtidigt haft
reserv. Dessutom måste en (1) av parets ordinarie
spelare ha deltagit i samtliga tävlingar som ingår i
etapperna (exempelvis vid flerkvällarskval). I de fall
en till SM Final (i SM Par Open även Semifinal)
kvalificerad spelare spelat med flera partners under
kvaletapperna, måste vederbörande senast vid
DM-finalens slut meddela dfb med vilken av dessa
som han/hon avser att SM-finalen (i SM Par Open:
även Semifinal). Om så inte sker, anses den
parkonstellation som spelat DM-finalen vara den
som kvalificerat sig för vidare spel.
Även reservspelare lyder under regeln att spelare
endast får starta en (1) gång i kval till varje
tävlingsdisciplin.
I SM Final (för SM Par Open: även Semifinal) får
reserv aldrig sättas in, utom i de fall särskilda skäl,
uppkomna efter finalspelets start, föreligger. Paret
spelar i så fall utom tävlan.
Förhinder att spela final skall omedelbart anmälas
till Dfb. Finalplats går till nästa par från samma
semifinal. Uppgiften skall utan dröjsmål meddelas
Förbundets kansli. Om dfb inte i tid hinner meddela
par på tur, vilket kan vara fallet med sena återbud
under Bridgefestivalen, eller om distriktet inte kan
fylla vakansen från sitt startfält, går platsen i första
hand vidare till nästa Dfb i den ordning som gäller
för fördelning av finalplatser. I andra hand minskas
antalet finalpar. Dfb ansvarar för att
reservbestämmelserna följs.