Klubbnyheter

Vårens spel i NBK avslutas den 19 maj. Önskemål har kommit om spel under sommaren. Styrelsen har därför beslutat att uppta spelet på torsdagar kl.

Vårens klubbmästerskap för par vanns överlägset av Örjan och Johan efter en formidabel andra dag.

Vid den presskonferens som hölls den 26/1 meddelade Myndigheterna att gällande restriktioner fortsätter att gälla. Merparten kan dock komma att avvecklas den 9/2.

Styrelsen månar om medlemmarnas hälsa och väljer att, p g a det rådande smittoläget, iaktta försiktighet. Styrelsen har därför beslutat att skjuta upp årsmötet i första hand till den 17 februari.

Under förutsättning att tillräckligt antal anmäler sig, kommer vi att starta en ny börjarkurs den 12. januari kl. 18:30. Den omfattar 10 tillfällen och är främst anpassad för nybörjare, men är också lämplig för vissa med tidigare kunskaper.

NYNÄSHAMNS BRIDGEKLUBB
Protokoll nr 4/2021 Sammanträdesdatum 2021-06-21
Styrelsemöte
Närvarande Ulrich Vilmar
Majvor Norberg
Anders Lindeberg
Kjell Jönsson
Bror Wahlberg adjungerad

Styrelse:
Ordförande Ulrich Vilmar (från årsmötet 23/1-20)
Vice ordförande Anders Lindeberg
Sekreterare Majvor Norberg
Kassör Jan Nothwarp
Ledamot och tävlingsledare Kjell Jönsson

Sidor