Nora Seniorbridge

Årsmöte seniorbridgen onsdagen 22:a mars inkl. bridgespel.
Mötet startar kl. 13.00. Kom i tid!

OBS!
Det har framförts önskemål om att spela på onsdagar istället för på tisdagar.
Många tycker att det är för tätt mellan spelet på måndagskvällen och tisdagsspelet.
Förhoppningen är att flera ska komma och spela måndag/onsdag.
Rätt eller fel, det får framtiden utvisa. Vi gör i alla fall ett försök.

Så nu provar vi att spela på onsdagar med start onsdag 15:e februari.
Start kl. 13.30 som vanligt

Spelplats: Nora Bridge klubblokal, Godtemplargränd 2. Välkommen!

Spelavgiften är 20 kr. Betalas kontant eller via Swish till kassören.

Vinnande par får tillbaka anmälningsavgiften Smile