OMG 1

Hasses
Hasses
Hans Andréasson [8215]
Siv Jacobsson [7353]
Arne Karlsson [5454]
Lars Larsson [7287]
Torleif Hägg [12267]
Nils Svensson [26780]
Ätran
Ätran
Claes Bengtsson [10585]
Britt Hallberg [24473]
Bernt Johansson [9491]
Arne Johansson [9492]
Mats Gunnarsson [9495]
Lars-Bertil Andersson [10687]
VP
11
19
IMP
26
49
Första halvlek
Hans Andréasson
Siv Jacobsson
Arne Karlsson
Lars Larsson
0
0
Claes Bengtsson
Bernt Johansson
Arne Johansson
Lars-Bertil Andersson
Andra halvlek
Hans Andréasson
Siv Jacobsson
Arne Karlsson
Lars Larsson
26
49
Claes Bengtsson
Bernt Johansson
Arne Johansson
Lars-Bertil Andersson