Allmänt om Hallandsserien

Hallandsserien är en lagserie med att antal lag i diverse olika serier. Deltagande lag tävlar för sin klubb.

Till Hallandsseriens tävlingssida.

Tävlingsbestämmelser Hallandsserien

Utdrag ur tävlingsbestämmelserna

Lag, spelare
Deltagande lag tävlar för sin klubb och i dess namn. Klubben skall vara ansluten till Hallands Bridgeförbund alternativt att acceptera enbart spela bortamatcher.
Ett lag får bestå av högst åtta spelare. I trängande fall kan ytterligare spelare få delta, men detta kräver godkännande av tävlingsledaren.
Alla spelare i laget skall ha betalat medlemsavgift till SBF vilket åligger lagkaptenen att kontrollera. Deltar spelare som inte betalat avgift drabbas laget av poängavdrag.
Spelare får endast spela för ett lag. Tävlingsledaren kan dock ge dispens för spelare från lägre division att vara reserv i lag i högre division.

Matcher
Varje match omfattar 24 brickor uppdelade på två halvlekar.
Utbyte av spelare får göras i halvlek. Maximalt 6 spelare får delta per lag och match. Match uträknas enligt IMP-skala och 20-0 för 24-brickors matcher. Alert och Stopp skall tillämpas.

Placering
Placeringen avgörs i första hand av inspelade matchpoäng (VP) och i andra hand av kvoten mellan vunna och förlorade IMP.

Silverpoäng
Silverpoäng utdelas enligt följande.
Lag i Div Elit får 28 poäng
Lag i Div 1 får 24 poäng
Lag i Div 2 får 20 poäng
Segrande lag erhåller alla poängen.
Vid oavgjort resultat (13-7 eller jämnare) delas poängen mellan lagen.

Walk over
Walk-over kan endast utdömas av tävlingsledaren. Vid walk-over gäller SBF:s regler. Lag som orsakar walk-over mer än en gång utesluts och dess tidigare matchresultat stryks.

Uppflyttning/Nedflyttning
Elit 1 - 4 kvar, 5 - 6 till Div 1
Division 1. 1:an upp, 2 - 5 kvar, 6 ner
Division 2. 1:an upp,

Speldag
Hemmalag ska i god tid överenskomma med bortalaget om spelplats. Om man ska spela på annan tid än angiven speldag så bör man kontakta motståndarna minst 3 veckor innan. Match får då spelas i förtid. För att spela match efter angiven speldag krävs dispens av DTL (distriktets
tävlingsledare. Dispens får max lämnas för en vecka.* Efter detta gäller WO om det inte finns synnerliga skäl (hastig sjukdom, extremt väder eller dylikt).

Resultatrapporter
Hemmalaget ansvarar för att resultat omgående meddelas tävlingsledningen och båda lagkaptenerna ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta. Rapport sker på mejl till bridgehalland@hotmail.se. Rapporten ska innehålla division, lag, slutresultat i imp (gärna halvleksresultaten), spelarnas namn och MID.