OMG 1

Kallur
Kallur
Leif Eskelid [23113]
Uno Karlsson [9665]
Anders Nilsson [19850]
Kenneth Johansson [11997]
Lennart Nilsson [19849]
Laholm Nordenberg
Laholm Nordenberg
Kent Nordenberg [9631]
Arne Lindh [85811]
Christer Nilsson [12807]
Göran Johansson [9624]
Lars-Göran Göransson [9617]
VP
6
24
IMP
31
77
Första halvlek
Leif Eskelid
Uno Karlsson
Anders Nilsson
Lennart Nilsson
0
0
Kent Nordenberg
Arne Lindh
Göran Johansson
Lars-Göran Göransson
Andra halvlek
Leif Eskelid
Uno Karlsson
Anders Nilsson
Lennart Nilsson
31
77
Kent Nordenberg
Arne Lindh
Göran Johansson
Lars-Göran Göransson