OMG 1

Ätran
Ätran
Claes Bengtsson [10585]
Britt Hallberg [24473]
Bernt Johansson [9491]
Arne Johansson [9492]
Mats Gunnarsson [9495]
Lars-Bertil Andersson [10687]
Varberg Energi
Varberg Energi
Christer Grähs [1622]
Lars-Anders Callenberg [1601]
Leif Kaspersson [1602]
Bo-Lennart Grähs [3517]
Daniel Svensson [18661]
Niclas Johansson [14128]
VP
6
24
IMP
8
56
Första halvlek
Claes Bengtsson
Bernt Johansson
Arne Johansson
Mats Gunnarsson
6
16
Christer Grähs
Bo-Lennart Grähs
Daniel Svensson
Niclas Johansson
Andra halvlek
Claes Bengtsson
Bernt Johansson
Arne Johansson
Mats Gunnarsson
2
40
Christer Grähs
Bo-Lennart Grähs
Daniel Svensson
Niclas Johansson