Genomgång hemsida .

Ni som vill få en liten genomgång av Kalmar Dambridges hemsida.
kom den 25 oktober kl. 16.30, så visar jag hur man ser sina handikapp,
spelade brickor, medlemsförteckning mm.
Välkomna hälsar Margaretha