Stadgar

Du kan ladda ner stadgarna för Hallands BF som .doc eller som .pdf

Svenska Bridgeförbundets stadgar finns här