Protokoll

Protokoll från styrelsemöten och årsmöten


Datum Säsong 23/24
2023 10 08 Årsmöte
Bilaga Verksamhetsberättelse
2023 10 08 Konstituerande styrelsemöte
2023 10 22 Styrelsemöte
2023 12 05 Styrelsemöte
2024 02 13 Styrelsemöte
2024 04 16 Styrelsemöte

Datum Säsong 22/23
2022 10 01 Årsmöte
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse
Bilaga 2 Revisionsberättelse
2022 10 01 Konstituerande styrelsemöte
2022 11 16 Styrelsemöte
2023 01 24 Styrelsemöte
2023 04 02 Hallandsträffen 23
2023 04 02 Styrelsemöte
2023 06 01 Styrelsemöte
2023 08 23 Styrelsemöte

Datum Säsong 21/22
2021 10 10 Årsmöte
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse
Bilaga 2 Revisionsberättelse
2021 10 10 Konstituerande styrelsemöte
2021 12 08 Styrelsemöte
2022 02 16 Styrelsemöte
2022 03 22 Styrelsemöte
2022 05 18 Styrelsemöte
2022 08 31 Styrelsemöte

Datum Säsong 20/21
2020 09 27 Årsmöte
2020 09 27 Konstituterande styrelsemöte
2021 01 07 Styrelsemöte
2021 03 25 Styrelsemöte
2021 04 03 Styrelsemöte
2021 08 08 Styrelsemöte

Datum Säsong 19/20
2019 09 08 Årsmöte
2019 09 08 Konstituterande styrelsemöte
2019 12 04 Styrelsemöte
2020 03 11 Styrelsemöte
2020 06 26 Styrelsemöte

Tidigare protokoll från styrelsemöten och årsmöten

2019 06 26 Styrelsemöte
2019 04 17 Styrelsemöte
2019 02 18 Styrelsemöte
2018 11 01 Styrelsemöte
2018 09 08 Konstituerande styrelsemöte
2018 09 08 Årsmöte
2018 08 22 Styrelsemöte
2018 05 23 Styrelsemöte
2018 03 19 Styrelsemöte
2018 01 17 Styrelsemöte
2017 10 25 Styrelsemöte
2017 09 17 Konstituerande styrelsemöte
2017 09 17 Årsmöte
2017 08 15 Styrelsemöte
2017 06 01 Styrelsemöte
2017 03 20 Styrelsemöte
2017 01 09 Styrelsemöte
2016 11 02 Styrelsemöte
Årsmöte 2016 09 25 Styrelsemöte
2016 08 31 Styrelsemöte
2016 05 18 Styrelsemöte
2016 02 24 Styrelsemöte
2015 12 09 Styrelsemöte
2015 10 07 Styrelsemöte
2015 09 07 Styrelsemöte
2015 09 07 Årsmöte
2015 08 19 Styrelsemöte
2015 05 27 Styrelsemöte
2015 03 18 Styrelsemöte
2015 01 21 Styrelsemöte
2014 11 19 Styrelsemöte
2014 09 27 Styrelsemöte
2014 09 27 Årsmöte
2014 09 27 Styrelsemöte
2014 05 07 Styrelsemöte
2014 02 16 Styrelsemöte
2013 11 13 Styrelsemöte
2013 09 14 Styrelsemöte
2013 09 14 Årsmöte
2013 08 12 Styrelsemöte
2013 05 06 Styrelsemöte
2013 02 25 Styrelsemöte
2012 10 15 Styrelsemöte
2012 09 15 Styrelsemöte
2012 09 15 Årsmöte
2012 04 15 Styrelsemöte
2012 01 26 Styrelsemöte
2011 10 04 Styrelsemöte
2011 09 13 Styrelsemöte
2011 09 11 Årsmöte
2011 08 11 Styrelsemöte
2011 06 27 Styrelsemöte
2011 04 13 Styrelsemöte
2011 01 11 Styrelsemöte
2010 10 05 Styrelsemöte
2010 09 01 Styrelsemöte
2010 09 01 Årsmöte
2010 08 24 Styrelsemöte
2010 04 28 Styrelsemöte
2010 01 12 Styrelsemöte
2009 09 02 Styrelsemöte
2009 09 02 Årsmöte
2009 06 27 Styrelsemöte
2009 03 21 Styrelsemöte
2008 11 18 Styrelsemöte
2008 09 25 Styrelsemöte
2008 09 03 Årsmöte
2008 08 18 Styrelsemöte
2008 03 13 Styrelsemöte
2008 01 08 Styrelsemöte
2007 10 03 Styrelsemöte
2007 09 05 Styrelsemöte
2007 09 05 Årsmöte
2007 06 26 Styrelsemöte
2007 05 02 Styrelsemöte
2007 02 04 Styrelsemöte
2006 12 17 Styrelsemöte
2006 10 10 Styrelsemöte
2006 09 18 Styrelsemöte
2006 09 06 Styrelsemöte
2006 09 06 Årsmöte
2006 08 09 Styrelsemöte
2006 06 15 Styrelsemöte
2006 03 19 Styrelsemöte
2005 12 04 Styrelsemöte
2005 09 29 Styrelsemöte
2005 09 07 Styrelsemöte
2005 09 07 Årsmöte
2005 08 18 Styrelsemöte
2005 06 04 Styrelsemöte
2005 03 12 Styrelsemöte
2004 12 11 Styrelsemöte
2004 10 10 Styrelsemöte
2004 09 15 Styrelsemöte
2004 09 15 Årsmöte
2004 08 21 Styrelsemöte
2004 06 05 Styrelsemöte
2004 04 04 Styrelsemöte
2004 01 18 Styrelsemöte
2003 11 23 Styrelsemöte
2003 09 20 Styrelsemöte
2003 09 10 Styrelsemöte
2003 09 10 Årsmöte
2003 08 11 Styrelsemöte
2003 05 25 Styrelsemöte
2003 03 08 Styrelsemöte
2002 12 14 Styrelsemöte
2002 09 04 Årsmöte
2002 08 11 Styrelsemöte
2002 06 01 Styrelsemöte
2002 03 09 Styrelsemöte
2001 12 01 Styrelsemöte
2001 09 05 Årsmöte
2001 08 11 Styrelsemöte
2001 05 19 Styrelsemöte
2001 03 03 Styrelsemöte
2000 12 02 Styrelsemöte
2000 09 13 Årsmöte
2000 08 12 Styrelsemöte
2000 05 13 Styrelsemöte
2000 03 11 Styrelsemöte
1999 11 06 Styrelsemöte
1999 09 01 Årsmöte
1999 08 07 Styrelsemöte
1999 05 15 Styrelsemöte
1999 03 06 Styrelsemöte
1998 10 30 Styrelsemöte
1998 09 02 Årsmöte
1998 08 15 Styrelsemöte
1998 05 16 Styrelsemöte
1998 02 21 Styrelsemöte
1997 11 29 Styrelsemöte
1997 09 03 Årsmöte
1997 08 20 Styrelsemöte
1997 05 13 Styrelsemöte