Klubbnyheter

Marianne och Per försvarade sin titel som klubbmästare 2019
tätt följda av Tommy och Kenneth. Gösta och Klas-Göran tog
tredje platsen.

Lagserien spelas alltid den första Tisdagen i Månaden

Årets första individuella tävling svepte Anna-Britta hem
lekande lätt.
Andra- och tredjeplatsen togs om hand av Bengt respektive
Klas-Göran.

I bifogad bilaga finner du slutställningen i Perra och Runes vandringspris.

Välkommen till Hörsne BK och nya hemsidan.