Marianne och Per klubbmästare 2019

Marianne och Per försvarade sin titel som klubbmästare 2019
tätt följda av Tommy och Kenneth. Gösta och Klas-Göran tog
tredje platsen.