Styrelse

Namn Roll Kontakt
Lena Skoglund Ordförande 0734 100 284
>>e-post
Inger Adregård Vice ordförande 0705 15 87 34
>>e-post
MonicaJörgensson Sekreterare 0451/15710
Ingrid Hansson Kassör 0734 204 344
>>e-post
Ulla-Britt Carlsson Tävlingsledare 0733 64 31 83
>>e-post
Eva Berlin Ledamot 0709 28 83 54
>>e-post

Om du inte är inloggad, och du klickar på >>e-post, kommer du att uppmanas att logga in innan du kan skicka e-post till personen ifråga.