Om Hässleholms Dambridgeklubb

Tävlingar vt 23
24 januari
14 februari
28 februari
14 mars
21 mars årsmöte
5 april onsdag
25 april
2 maj
16 maj inbjudna damer
30 maj

ht
29 augusti
12 september
20 september onsdag
10 oktober
24 oktober
31 oktober Mårtens tävling
14 november
28 november mixed