Styrelseprotokoll

Här sparas dokument från styrelsemöten. Under menyn Distriktet / Styrelse / Protokoll finns länkar till styrelsedokument. Se mer här