Styrelse

Styrelse

Namn Roll Kontakt Mail
Mats Åkerman Ordförande 0702-181436
Göran Johansson V ordförande 0708-102728
Monica Karlsson Sekreterare 0709-502771
Göran Magnusson Kassör 0761-055943
Marianne Wadaszi Ledamot 0708-236678
Ingemar Ågren 1 Suppleant 076-3196385
Britt Lilja 2 Suppleant 0708-555615

Revisiorer

Namn Funktion Kontakt Mail
Tomas Svanberg Revisor 0708-291601
Staffan Zimmerman Revisor 0708-484133
Inga-Lill Larsson Revisor suppl. 0708605717

Valberedning

Namn Funktion Kontakt Mail
Birgitta Franzén Valberedning 0734167751
Matti Johansson Valberedning 0723197372