Medlemsmöte 2022 flyttas till ett senare tillfälle